QUY TRÌNH ( TỔNG HỢP )

by BTV Khang
0 comment

A. TUẦN HOÀN

1. ĐẶT CANUYN MŨI HẦU, MIỆNG HẦU

2. BÓP BÓNG AMBU QUA MẶT NẠ

3. ĐẶT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

B. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ

    VÙNG XƯƠNG SỌ – DA ĐẦU

4. PHẪU THUẬT CẮT U DA LÀNH TÍNH VÙNG DA ĐẦU DƯỚI 2 CM

    VÙNG MI MẮT

5. KHÂU VÀ CẮT LỌC VẾT THƯƠNG MI

6. PHẪU THUẬT CẮT BỎ KHỐI U DA LÀNH TÍNH MI MẮT

7. PHẪU THUẬT GHÉP DA TỰ THÂN VÙNG MI MẮT

    VÙNG MŨI

8. KHÂU VÀ CẮT LỌC VẾT THƯƠNG VÙNG MŨI

9. KHÂU VẾT THƯƠNG VÙNG MÔI

    VÙNG TAI

10. PHẪU THUẬT KHÂU VẾT RÁCH ĐƠN GIẢN VÙNG TAI

11. KHÂU VÀ CẮT LỌC VẾT THƯƠNG VÀNH TAI

12. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH SẸO LỒI QUÁ PHÁT VÀNH TAI

    VÙNG HÀM MẶT CỔ

13. PHẪU THUẬT KHÂU VẾT THƯƠNG ĐƠN GIẢN VÙNG MẶT CỔ

14. PHẪU THUẬT CẮT U DA MẶT LÀNH TÍNH

15. PHẪU THUẬT KHÂU ĐÓNG TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ, MẶT (<3cm)

16. PHẪU THUẬT SỬA SẸO VÙNG CỔ MẶT BẰNG VẠT DA TẠI CHỖ

17. CẮT NƠVI SẮC TỐ VÙNG HÀM MẶT

18. CẮT U SẮC TỐ VÙNG HÀM MẶT

C. THẨM MỸ

19. PHẪU THUẬT THU GỌN MÔI DÀY

20. PHẪU THUẬT ĐỘN MÔI

21. PHẪU THUẬT SA TRỄ MI TRÊN NGƯỜI GIÀ

22. PHẪU THUẬT CẮT THỪA DA MI TRÊN

23. PHẪU THUẬT CẮT DA MI DƯỚI CUNG MÀY

24. PHẪU THUẬT CẮT DA TRÁN TRÊN CUNG MÀY

25. PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ

26. PHẪU THUẬT KHÂU TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ

27. PHẪU THUẬT LẤY BỌNG MỠ MI DƯỚI

28. PHẪU THUẬT THỪA DA MI DƯỚI

29. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA BIẾN CHỨNG SAU MỔ THẨM MỸ VÙNG MẮT

30. PHẪU THUẬT TREO CUNG MÀY TRỰC TIẾP

31. PHẪU THUẬT TREO CUNG MÀY BẰNG CHỈ

32. PHẪU THUẬT NÂNG, ĐỘN CÁC VẬT LIỆU SINH HỌC ĐIỀU TRỊ MÁ HÓP

33. NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU ĐÔN NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN VÀNH TAI

34. NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU ĐÔN NHÂN TẠO

35. PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG SỤN TỰ THÂN (TRỪ SỤN SƯỜN)

36. PHẪU THUẬT THU GỌN CÁNH MŨI

37. PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI GỒ

38. PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI LỆCH (KỸ THUẬT MÀI XƯƠNG)

39. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA CÁC BIẾN CHỨNG SAU MỔ NÂNG MŨI

40. PHẪU THUẬT CĂNG DA TRÁN

41. PHẪU THUẬT CĂNG DA THÁI DƯƠNG GIỮA MẶT

42. HÚT MỠ VÙNG CẰM

43. HÚT MỠ VÙNG DƯỚI HÀM

44. HÚT MỠ VÙNG NẾP MŨI MÁ, MÁ

45. PHẪU THUẬT ĐỘN CẰM

46. PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH CẰM BẰNG TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY

47. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA CÁC BIẾN CHỨNGSAU MỔ CHỈNH HÌNH CẰM

48. LASER ĐIỀU TRỊ U DA

49. LASER ĐIỀU TRỊ NÁM DA

50. LASER ĐIỀU TRỊ ĐỒI MỒI

51. LASER ĐIỀU TRỊ NẾP NHĂN

52. TIÊM BOTULIUM ĐIỀU TRỊ NẾP NHĂN

53. TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY NÂNG MŨI

54. TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY ĐỘN MÔ

55. TREO CUNG MÀY BẰNG CHỈ

56. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA CÁC BIẾN CHỨNG SAU TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY VÙNG MŨI

57. PHẪU THUẬT NÂNG GÒ MÁ THẨM MỸ (BẰNG CHẤT LIỆU NHÂN TẠO)

58. PHẪU THUẬT CĂNG DA MẶT BÁN PHẦN

59. PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA CÁC BIẾN CHỨNG SAU MỔ CĂNG DA MẶT

60. PHẪU THUẬT CẤY MỠ NÂNG MŨI

61. PHẪU THUẬT CẤY MỠ LÀM ĐẦY VÙNG MẶT

62. PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH CẰM BẰNG CẤY MỠ

63. TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY XÓA NẾP NHĂN

64. ĐIỀU TRỊ SẸO LÕM BẰNG KỸ THUẬT LY TRÍCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU (PRP)

65. TRẺ HÓA DA BẰNG KỸ THUẬT LY TRÍCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU (PRP)

66. KỸ THUẬT TREO CHỈ CĂNG DA MẶT CÁC LOẠI

You may also like

Leave a Comment