Hệ thống Phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

by BTV Khang
0 comment

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện và xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời, triệt để và có thông tin phản hồi ngay đến người phản ánh, Sở Y tế triển khai quy trình phản ứng nhanh trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, qua đó:

            - Huy động sự tham gia của người dân trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám chữa bệnh và cung ứng các dịch vụ y tế. Đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin của Sở Y tế khi người dân muốn phản ánh. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ trở thành kênh phản ánh chính thức của người dân về lĩnh vực y tế theo tinh thần chỉ đạo của Ban Cải cách hành chính của Thành phố. Trên cơ sở phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến”, Sở Y tế sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc thù của ngành y tế và đặt tên là “Y tế trực tuyến”.

   - Huy động sự phối hợp một cách nhanh chóng, nhịp nhàng và hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận, tổ chức thuộc hệ thống y tế và các bộ phận, tổ chức thuộc các sở, ngành khác có liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin phản ánh của người dân về những hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực y tế.

- Đảm bảo sự phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận, tổ chức trong việc tiếp nhận, xác minh, phân loại theo cấp độ phản ánh đã được xác định. Đảm bảo quy trình có quy định thời gian giải quyết cụ thể, trách nhiệm của bộ phận, tổ chức trong tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh theo cấp độ đã được phân công.

 Quy trình phản ứng nhanh trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế công cụ chính là ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại thông minh, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Thành lập “Tổ chuyên trách phản ứng nhanh” bao gồm: Lãnh đạo thanh tra, thanh tra viên; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng Sở Y tế

           - Nhiệm vụ “Tổ chuyên trách phản ứng nhanh”:

+ Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, sàng lọc, xác minh, phân loại theo cấp độ và chuyển ngay đến bộ phận xử lý đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

+ Theo dõi kết quả xử lý, tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc Sở Y tế trong giao ban hàng tuần, giao ban chuyên đề hàng quý.

+ Định kỳ mỗi 3 tháng, Tổ chuyên trách Sở Y tế và các Tổ chuyên trách của quận, huyện họp sơ kết đánh giá và rút kinh nghiệm quy trình phản ứng nhanh.

- Phân loại cấp độ phản ánh thành 3 cấp độ: Không quá 24 giờ đối với thông tin phản ánh cấp độ 1 (thuộc thẩm quyền của UBND quận huyện); Không quá 48 giờ đối với phản ánh cấp độ 2 (thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở); Không quá 72 giờ đối với phản ánh cấp độ 3 (thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở nhưng tính chất vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp và hỗ trợ của các sở, ban ngành khác và Công an TP.HCM).

Sau thời gian thực hiện Quy trình phản ứng nhanh trong phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế với công cụ chính là ứng dụng “Y tế trực tuyến” đã phát huy được tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả như:

- Nhanh chóng, bảo mật, giảm bớt quy trình và rút ngắn thời gian: phản ánh – tiếp nhận – giải quyết đơn thư phản ánh như trước đây.

- Người dân cùng tham gia giám sát và phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật khi hành nghề trong lĩnh vực y tế của các cá nhân và tổ chức, Thanh tra Sở đã chủ động tiếp nhận thông tin và chủ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Ứng dụng phần mềm “Y tế trực tuyến” được tích hợp trên điện thoại thông minh, dễ dàng sử dụng đối với mọi đối tượng nhân dân;

- Kịp thời phát hiện, ngăn chăn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là hiện tượng giải phẫu thẩm mỹ “chui” hiện nay.

- Quy trình chuyển xử lý nhanh chóng, cụ thể, đúng đối tượng và địa bàn quản lý.

            - Người dân sau khi cài đặt ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại thông minh (IOS và Android) sẽ dễ dàng phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân hoặc của các cơ sở hành nghề trong lĩnh vực y tế đến Thanh tra Sở Y tế, người gửi thông tin phản ánh dễ dàng đính kèm các hình ảnh hoặc video clip về các hành vi vi phạm pháp luật.

  - Giải quyết được cụ thể các vấn đề cần phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh: Quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa; các phòng khám vẫn hoạt động trong giai đoạn tạm dừng do cách ly xã hội (do dịch Covid-19); nhà thuốc, cửa hàng thực phẩm chức năng không phép; giá dịch vụ khám, chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề của bác sĩ; giao tiếp ứng xử của nhân viên bệnh viện…

 - Dễ dàng sử dụng đối với mọi đối tượng trong xã hội, thông qua các thao tác trên điện thoại thông minh phổ biến hiện nay. Đây là công cụ thuận lợi cho người dân tham gia giám sát và phản ánh.

Trong thời gian tới đề án sẽ tiếp tục phát huy sự đóng góp của nhân dân trong việc phát hiện và phản ánh các sai phạm trong lĩnh vực y tế, từ đó hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, triển khai mở rộng cho cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia xử lý thông tin và giải quyết các phản ánh của người dân, những vấn đề có liên quan đến cơ sở, nhất là lãnh đạo các bệnh viện công lập và tư nhân, giám đốc các trung tâm y tế quận, huyện.

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH PHẢN ÁNH

 

   1. Người dân gởi phản ánh

 • Mở ứng dụng Y Tế Trực Tuyến → Từ màn hình trang chủ chọn Phản ánh vi phạm

  Màn hình trang chủ

 • Chọn loại phản ánh

 • Chọn lĩnh vực

 • Nhập thông tin vi phạm cần phản ánh

 • Gửi tin

 • Thông báo gởi thành công

   

2. Thanh tra nhận

 • Từ danh sách chức năng xử lý phản ánh → Chọn Xử lý

 • Chức năng xử lý phản ánh

 • Hiển thị danh sách xử lý phản ánh

     3. Thanh tra chuyển xử lý

 • Chọn chức năng Chuyển → Hệ thống hiển thị màn hình chuyển xử lý

 • Nhập thông tin chuyển xử lý

 • Kết quả khi chuyển xử lý thành công

  4. Đơn vị nhập kết quả xử lý

 

 • Từ chức năng xử lý phản ánh → Danh sách phản ánh đơn vị nhận từ thanh tra

 • Chọn chức năng xử lý

 • Đơn vị cập nhật kết quả xử lý

  5. Thanh tra xác minh kết quả

 • Từ danh sách chức năng xử lý phản ánh → Chọn Cập nhật kết quả (Xác minh)→ hệ thống hiển thị danh sách phản ánh đã có kết quả cần xác minh

 • Chọn chức năng xác minh

 • Xác minh kết quả

 • Hệ thống hiện thông báo khi xác minh thành công

  6. Người dân xem kết quả xử lý

 • Từ màn hình trang chủ → Chọn theo dõi kết quả phản ánh

 • Hệ thống hiển thị danh sách các phản ánh đã gởi

 • Chi tiết phản ánh, màn hình đánh giá kết quả xử lý

  

Ban Tuyên Giáo Đảng Ủy Sở Y Tế

 
 
 
 

You may also like

Leave a Comment